Żłobek Bajlandia jest jednostką prowadzoną przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowane i doświadczone opiekunki oraz pielęgniarka i logopeda. Zapewniamy dzieciom pobyt w warunkach zbliżonych do warunków domowych. Dbamy o harmonijny rozwój dzieci poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych dostosowując metody i sposoby oddziaływania do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Gwarantujemy naszym wychowankom poczucie bezpieczeństwa i dajemy możliwość obcowania z rówieśnikami, co zapewnia właściwy rozwój emocjonalny.

Żłobek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Żłobek wpisany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Urząd Miasta Suwałki pod numerem 2/2013.
 

  • Proponujemy dzieciom zajęcia i zabawy ruchowe, umuzykalniające, taneczne, czytelnicze, plastyczne, manipulacyjno-konstrukcyjne, logopedyczne.
  • W pracy wykorzystujemy nowoczesne metody:

- Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborn -  to system doświadczeń ruchowych wywodzących się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym (baraszkowanie). Metoda rozwija orientację przestrzenną, rozróżnianie rytmów, poczucie ruchu i siły. Wspomaga rozwój koncentracji, pomaga nabierać zaufania do innych osób i buduje poczucie bezpieczeństwa.

- Metoda Pedagogiki Zabawy –to zabawy integracyjne, gry oraz tańce, które pomagają przezwyciężyć dziecięce lęki oraz pomagają osiągnąć poziom swobodnego komunikowania się. Doświadczenie zadowolenia i radości pomaga osiągnąć harmonię i zwiększa poczucie przynależności do grupy. Wspólne zabawy oraz tańce pomagają ujść nagromadzonym emocjom, dają możliwość uwolnienia się napięć i niepokojów. Wyzwalają naturalną aktywność ruchową i pozytywnie wpływają na budowanie własnej wartości.

- Bajkoterapia- to ,,droga do wrażliwości dziecka". Bajki terapeutyczne pełnią funkcję relaksacyjną – odprężają, uspokajają. Bajki psychoedukacyjne wprowadzają zmiany w zachowaniu dziecka. Bajki psychoterapeutyczne obniżają lęk, dowartościowują , dają wsparcie poprzez zrozumienie dziecka, akceptację, budowanie pozytywnych emocji.

  • Dbamy o usamodzielnianie się dzieci i wdrażanie dobrych manier.
  • Organizujemy spotkania teatralne i koncerty muzyczne
  • Nawiązujemy ścisły kontakt z rodzinami dzieci w zakresie codziennych konsultacji, spotkań edukacyjnych oraz z okazji świąt  i wspólnych przedsięwzięć.
  • Dysponujemy przestronnymi, jasnymi i estetycznymi pomieszczeniami do zabawy, odpoczynku i dbania o higienę.
  • Posiadamy bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw.
  • Wyposażenie pomieszczeń oraz placu zabaw posiada atesty higieniczne i certyfikaty Instytutu Nadzoru Technicznego.
  • Zapewniamy cateringową formę żywienia zgodną z normami jakościowymi i ilościowymi.